بستن
FA EN AR RU FR CHI

اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه استاندارد تعیین ماهیت کالا توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه استاندارد تعیین ماهیت کالا توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه


اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه استاندارد تعیین ماهیت کالا توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

در راستای تحقق اهداف سند راهبردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در ارتباط با استانداردسازی آزمایشگاه مرکزی و اخذ مجوزهای لازم برای ارائه خدمات آزمایشگاهی برون‌دانشگاهی با هدف متنوع سازی درآمد های اختصاصی دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه تعیین ماهیت کالا برای 52 ترکیب شیمیایی و معدنی از اداره کل استاندارد استان گیلان شد.

بررسی ماهیت و اصالت کالاهای وارداتی و صادراتی از اقدامات مهم و راهبردی در حوزه فعالیتی اداره کل استاندارد کشورها محسوب می شود. از این رو تعیین ماهیت کالا یک فعالیت علمی و آزمایشگاهی است که به صورت پارامترهای دقیق اندازه گیری  و درنهایت برای کالای موردآزمون، گواهی تعیین ماهیت صادر می شود.آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با دریافت تعرفه متداول، نتایج آزمون های مربوط به تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی را برای اجرای دستور العمل های بالادستی در اختیار ادارات گمرک مستقر در استان گیلان قرار خواهد داد.

شایان ذکر است آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با بهره گیری از مجموعه دستگاه­های پیشرفته شامل GC-MASS، HPLC، جذب اتمیAAS، NDA Dumas Nitrogen Analyzer، کوانتومتر، اسپکتروفتومتر NIR و همچنین متخصصان باتجربه، این توانمندی را دارد تا نسبت به انجام آنالیز و آزمون های ارجاع شده به این آزمایشگاه با سطح توانمندی بالاتری خدمات مشابه به تمامی پژوهشگران و سایر دستگاه های اجرایی استان ارائه نماید.

مشاهده گواهینامه تائید صلاحیت

تارنمای آزمایشگاه مرکزی و شبکه آزمایشگاه های دانشگاه

آدرس کوتاه :