بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمون عملی داوطلبان کنکور سراسری 99 تربیت بدنی برگزار شد

آزمون عملی داوطلبان کنکور سراسری 99 تربیت بدنی برگزار شد


آزمون عملی داوطلبان کنکور سراسری 99 تربیت بدنی برگزار شد

آزمون عملی داوطلبان کنکورسراسری 99  رشته تربیت بدنی  و علوم ورزشی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی آزمون سراسری سال 99 با رعایت تمامی دستورهای بهداشتی و با شرکت داوطلبان استان گیلان از تاریخ 27 الی 30 شهریور به ترتیب روزهای پنجشنبه و جمعه برای پسران و شنبه و یکشنبه برای دختران در دو نوبت صبح و بعدازظهر در دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی برگزار شد. در این آزمون داوطلبان از نظر جسمی شامل؛ وضعیت قد، قلب و عروق، بینایی، وزن و ...  معاینه شدند و آزمون عملی در 6  ایستگاه (بارفیکس دراز کشیده در 20 ثانیه،  دریبل با توپ فوتبال و بسکتبال از بین 5 مانع، دراز نشست در 20 ثانیه،  دو 4 در 9 متر و در آخر دو 250 متر برای پسران و دوی 150 متر برای دختران) برگزار شد. شایان ذکر است امتیاز حاصل از آزمون عملی به همراه نمره کتبی دواطلبان در آزمون سراسری سال 99، نتیجه قبول شدگان رشته تربیت بدنی دانشگاه ها را مشخص خواهد کرد. این آزمون با حضور نمایندگان سازمان سنجش و پژوهشگاه تربیت بدنی در محل سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.

آدرس کوتاه :