بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه (مشروط) پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه (مشروط) پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان


اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه (مشروط) پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان

  به اطلاع پذیرفته شدگان اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد به شرح مندرج در لیست زیر می رساند، چنانچه مایل به انصراف از پذیرش می باشند لازم است تا تاریخ 1399/07/09 با بارگذاری تصویر کارت ملی و اعلام انصراف ذیل تصویر کارت ملی و ثبت انصراف در سامانه مدیریت پذیرش هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند.  لازم به ذکر است عدم انصراف در زمان مقرر منجر به ثبت پذیرش در پرتال سازمان سنجش خواهد شد و این دفتر هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

لیست پذیرفته شدگان اولیه

آدرس کوتاه :