بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

برگزاری دوره بهبود مدیریت ویژه کارشناسان


برگزاری دوره بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

به اطلاع کارکنان گرامی دانشگاه می‌رساند؛  دوره آموزشی بهبود مدیریت برای کارشناسان محترم ( به تعداد حدود 70 نفر) به صورت مجازی، به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.

در ضمن کارشناسانی که در سالهای قبل در این دوره شرکت کرده اند، مجاز به شرکت در این دوره نیستند.

نکات دوره:

 

مشاهده راهنمای دوره

 

ردیف نام درس نام مدرس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری ورود به دوره
1 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان آقای دکتر سید حسن آل طه 1400/3/8 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)

2 مهارت های نفوذ و تاثیر گذاری آقای دکتر سلمان عیوضی نژاد 1400/3/9 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)
3 تعهد سازمانی و رضایت شغلی آقای دکتر سید حسن آل طه 1400/3/10 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)
4 حقوق اداری آقای دکتر رضا پرستش 1400/3/11 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)
5 توانمند سازی منابع انسانی آقای دکتر سید حسن آل طه 1400/3/12 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)
6 کاربرد فناوری اطلاعات اقای دکتر رزاقی 1400/3/17 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)
7 مدیریت خدمات آقای دکتر رحیم صفوی 1400/3/18 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)
8 مدیریت بهره وری اقای دکتر محمد رضا زمانی 1400/3/19 8:30 الی 9:45

ورود به دوره

(کلیک کنید)

 

آدرس سامانه :

https://lms.guilan.ac.ir

آدرس راهنمای سامانه (به همراه نرم افزارهای مورد نیاز):

https://elearning.guilan.ac.ir/staff

آدرس کوتاه :