بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

کلیه دانشجویان برای حذف و اضافه و سایر امورات آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند.

دانشجویان شهریه پرداز برای حذف و اضافه لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 خود را نیز پرداخت نمایند. دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد مبالغ علی الحساب را پرداخت کرده باشند نیازی به پرداخت مجدد آن در زمان حذف و اضافه نخواهند داشت.

جدول 1 :  زمان بندی حذف و اضافه  دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:

ورودی

تاریخ های انتخاب واحد

ساعت شروع

               تاریخ پایان

ساعت پایان

95 و ماقبل

شنبه              05/07/1399

10:00

شنبه          05/07/1399

23:59

96

یکشنبه          06/07/1399

10:00

یکشنبه          06/07/1399

23:59

97

دوشنبه          07/07/1399

10:00

دوشنبه          07/07/1399

23:59

98

سه شنبه        08/07/1399

10:00

سه شنبه        08/07/1399

23:59

95 و ماقبل(تکرار)

چهار شنبه     09/07/1399

10:00

چهار شنبه     09/07/1399

11:00

96(تکرار)

چهار شنبه     09/07/1399

11:01

چهار شنبه     09/07/1399

12:00

97(تکرار)

چهار شنبه     09/07/1399

12:01

چهار شنبه     09/07/1399

13:00

98(تکرار)

چهار شنبه     09/07/1399

13:01

چهار شنبه     09/07/1399

14:00

 

ضمنا کلیه دانشجویان نیز می توانند در روزهای چهارشنبه مورخ 9 مهر  ماه 1399  بعد از پایان ساعت اداری و روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 10 و 11 مهر ماه 1399 از ساعت 01 : 00  لغایت 23:59 نسبت به حذف و اضافه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ  5 مهر لغایت 9  مهر ماه حذف و اضافه دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود.

مثال: دانشجوی  ورودی 97 صرفا در روزهای   7 مهر  و 9 مهر در ساعات ذکر شده در جدول 1 می توانند وارد سامانه شوند و در غیر ایام فوق مجوز ورود به سامانه را ندارند.

توجه1 : دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها بر اساس سال ورود به دانشگاه (که در فرم مهمان ثبت نموده اند) و زمان بندی که در جدول 1  اعلام شده می توانند نسبت  به حذف و اضافه اقدام نمایند.

توجه2 : دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند.

توجه3 : مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو می باشد.

توجه4 : دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری انتخاب واحد و یا حذف و اضافه انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت شرکت در حذف و اضافه  باید نامه مخالفت با مهمانی و یا انتقال را ارائه نموده و با مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه به صورت مکتوب از تقاضای مهمانی و یا انتقالی انصراف دهند..

توجه 5 : بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسوولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود.

توجه 6: با توجه به شرایط خاص کشور و بحران ناشی از کرونا به منظور تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 در زمان حذف و اضافه حداکثر تعداد حذف 3 درس  و تعداد اخذ درس همانند زمان انتخاب واحد می باشد.

توجه 7: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده جهت اخذ دروس، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل  از طریق گردش کارهای الکترونیکی ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند.

توجه 8: به دانشجویان گرامی توصیه می شود در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه  از تثبیت انتخاب واحد خودداری نمایند.

توجه9: مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال اول  00-99 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد :

سال ورود

کارشناسی

(شبانه)

کارشناسی ارشد

(شبانه)

کارشناسی ارشد

(مجازی)

کارشناسی ارشد

(پردیس)

دکتری تخصصی

(پردیس)

دکتری تخصصی

(شبانه)

ورودی های 95 و ماقبل

 

5000000 ریال

(پنج میلیون ریال)

شهریه ثابت

 

شهریه ثابت

 

شهریه ثابت

 

45000000 ریال

(چهل و پنج میلیون ریال)

40000000 ریال

(چهل میلیون ریال)

ورودی 96

5000000 ریال

(پنج میلیون ریال)

شهریه ثابت

 

شهریه ثابت

 

شهریه ثابت

 

45000000 ریال

(چهل و پنج میلیون ریال)

40000000 ریال

(چهل میلیون ریال)

ورودی 97  و 98

6000000 ریال

(شش میلیون ریال)

15000000 ریال

(پانزده میلیون ریال)

15000000 ریال

(پانزده میلیون ریال)

35000000ریال

(سی و پنج میلیون ریال)

 

45000000 ریال

(چهل و پنج میلیون ریال)

40000000 ریال

(چهل میلیون ریال)

دانشجویان مهمان (کلیه ورودی ها ) :

6000000 ریال

(شش میلیون ریال)

15000000 ریال

(پانزده میلیون ریال)

15000000 ریال

(پانزده میلیون ریال)

35000000ریال

(سی و پنج میلیون ریال)

 

45000000 ریال

(چهل و پنج میلیون ریال)

40000000 ریال

(چهل میلیون ریال)

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد و دانشجویان بورسیه (شهریه پرداز): با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند.

                                                     معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

برای عضویت در شبکه های اجتماعی دانشگاه، 1399 را به 30005019 پیامک کنید.

 

 

آدرس کوتاه :