بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب راهنمای حمایت توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب راهنمای حمایت توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب راهنمای حمایت توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب « راهنمای حمایت» ترجمه دکتر نوشین بنار عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از سوی انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

رسالت انجمن حمایت اروپا، بهبود استانداردهای دانش حرفه ای در حمایت است و کتاب راهنمای حمایت، نقش چشم گیری در رسیدن به این هدف دارد.

این کتاب، راهنمای عملی برای مؤلفه های مهم حمایت است که با معرفی ابزارها و فعالیت ها به دنبال تقویت دانش و عمل است. مطالعات موردی بسیاری که برگرفته از منابع سراسر دنیا می باشد، به روشن شدن نکات مهم و کلیدی کمک می کند.

با رشد زمینه کاری حمایت و ورود سازمان های جدید به بازار، کتاب حاضر منبعی مهم برای آموزش به حامیان جدید، صاحبان حقوق و دیگر افراد علاقه مند به این زمینه خواهد بود.

آدرس کوتاه :