بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره آموزشی "طراحی و چگونگی اجرای طرح درس (تلفیق تئوری و عمل)" به صورت مجازی برگزار شد

دوره آموزشی "طراحی و چگونگی اجرای طرح درس (تلفیق تئوری و عمل)" به صورت مجازی برگزار شد


دوره آموزشی "طراحی و چگونگی اجرای طرح درس (تلفیق تئوری و عمل)" به صورت مجازی برگزار شد

گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان، دوره "طراحی و چگونگی اجرای طرح درس (تلفیق تئوری و عمل)" را به صورت مجازی برگزار کرد.
این کارگاه در روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 در دو گروه و هر یک به مدت ۴ ساعت برای معاونان آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی توسط دکتر رضا نوروز زاده، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی، برگزار گردید . هدف از تشکیل این کارگاه بهسازی تدریس دانشگاهی با قابلیت طراحی و اجرای طرح درس ترمی و آشنایی با طرح درس روزانه می باشد.

دکتر نوروززاده در ابتدا چهار محور تدریس را ذکر کرده و در خصوص هر مورد توضیحاتی ارائه نمود:

 1) تدریس، فعالیتی آگاهانه، تعمدی و هدفدار برای تغییر و دیگران( هدف تغییر دانش، توانش، نگرش و سلامت نفس)

 2) تدریس، طرحی منظم و نظام مند ( سیستمی) با توجه به موقعیت است.

 3) تدریس، ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری است.

 4) تدریس، با ارتباط دو سویه استاد و دانشجو معنی می یابد.(تعامل)

سپس در ادامه کارگاه به بیان الگوهای برنامه درسی و مدل های تدریس پرداختند و اهمیت نوشتن طرح درس را موارد زیر برشمردند:

 1) راهنمای مناسب

 2) توالی مناسب

 3) اطمینان خاطر

 4) یادگیری موثر

 5) تضمین کیفیت تدریس

 کارگاه در پایان با ارائه چند نمونه عملی از طرح درس و پرسش و پاسخ اعضای مشارکت کننده پایان یافت.

فایل ارائه کارگاه

آدرس کوتاه :