بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی سامانه ارتباط با روسای ادارات معاونت آموزشی دانشگاه (ویژه دانشجویان)

راه اندازی سامانه ارتباط با روسای ادارات معاونت آموزشی دانشگاه (ویژه دانشجویان)


راه اندازی سامانه ارتباط با روسای ادارات معاونت آموزشی دانشگاه (ویژه دانشجویان)

دانشجویان محترم جهت ارتباط با روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه وارد لینک ذیل شده

سامانه ارتباط با روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی و پس از مطالعه راهنما نسبت به ارسال پیام به واحد مربوطه اقدام نمایند.

نکات مهم:

1-درج نام ، نام خانوادگی ، شماره دانشجویی و شماره تماس الزامی می باشد.

2- حداکثر تا 72 ساعت (کاری) مجددا نسبت  با کد رهگیری دریافتی وارد سامانه شده و از قسمت یادداشت ها نسبت به مشاهده پاسخ اقدام نمایند.

راهنمای سامانه ارتباط مستقیم با ادارات معاونت آموزشی

آدرس کوتاه :