بستن
FA EN AR RU FR CHI

روز جهانی بدون دخانیات با شعار تعهد برای ترک دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات با شعار تعهد برای ترک دخانیات


روز جهانی بدون دخانیات با شعار تعهد برای ترک دخانیات

سازمان بهداشت جهانی هر ساله به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 31 ماه می ، برابر 10 خردادمراسم مختلفی رادر سراسر دنیا برگزار می نماید، در این روز خطرات بهداشتی ناشی از مصرف دخانیات (سیگارو قلیان) را نزد دولت و ملتها برجسته میکند. این سازمان از آنها میخواهد فعالیتها و اقداماتی برای افزایش آگاهی عمومی، بخصوص درباره نوجوانان وجوانان ، در خصوص تاثیرات مضر دخانیات، از سرطان تا بیماری تنفسی مزمن، بر اهمیت کاهش مصرف دخانیات ونیز خطرات مواجهه با دود دست دوم و سوم تمرکز نمایند. امسال وزارت بهداشت در ایران با توجه به اپیدمی کووید -19 بر اهمیت ترک مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان تاکید ویژه ای دارد.

شعار سازمان بهداشت جهانی در سال جاری با عنوان تعهد برای ترک دخانیات اعلام شده است. توصیه این سازمان در برگزاری این مناسبت، حمایت و تقویت سیاست ها با هدف افزایش تقاضای ترک و توسعه دسترسی به خدمات مشاوره و ترک دخانیات در بخشهای دولتی و خصوصی و ایجاد محیط های حمایت کننده عاری از دخانیات است. دراین راستا ، می توان پیگیری برنامه دانشگاه عاری از دخانیات (برنامه بدیع ) در سطوح مختلف دانشگاه را گامی در این مسیر محسوب کرد.

 

دریافت بروشور روز جهانی بدون دخانیات

 

                                                                 دانشگاه عاری از دخانیات
                                                               مرکز مشاوره دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :