بستن
FA EN AR RU FR CHI

سلسله نشستهای وبیناری فراغت به مثابه گفتگو برگزار شد

سلسله نشستهای وبیناری فراغت به مثابه گفتگو برگزار شد


سلسله نشستهای وبیناری فراغت به مثابه گفتگو برگزار شد

سلسله نشستهای وبیناری  فراغت به مثابه گفتگو از تاریخ 16 شهریور  تا 2 مهر ماه 1399 در شش نشست مجازی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و با پشتیبانی دفتر سیاستگذاری فرهنگی وزارت عتف و دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گیلان با حضور مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد.

در این وبینار ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، فلسفی، جسمانی، دینی و ادبی فراغت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متخصصان رشته های مختلف  جامعه شناسی، روانشناسی، مطالعات فرهنگی، علوم تربیتی، فلسفه، علوم ورزشی، معارف اسلامی و ادبیات فارسی از دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، علم و فرهنگ و گیلان بصورت میان رشته ای فراغت جوانان و دانشجویان را در ایام کرونا مورد واکاوی قرار دادند و گفتگو درخصوص فراغت در اوضاع کنونی که همه با بیماری کرونا به اشکال مختلف مواجه اند و شاهد بسط فراغتی هستند و با مشکلات و عوارض آن از قبیل کلافگی، بی حصولگی و ملال درگیرند را امری ضروری دانستند.

مشاهده گزارش اجمالی هریک از نشست ها

نخستین دومین سومین چهارمین پنجمین ششمین و آخرین نشست وبیناری فراغت به مثابۀ گفتگو

 

آدرس کوتاه :