بستن
FA EN AR RU FR CHI

سه نشریه علمی دانشگاه گیلان حائز رتبه الف شدند

سه نشریه علمی دانشگاه گیلان حائز رتبه الف شدند


سه نشریه علمی دانشگاه گیلان حائز رتبه الف شدند

در آخرین ارزیابی علمی نشریات علمی پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398، سه نشریه دانش شهرسازی، علوم و تحقیقات بذر ایران و Caspian Journal of Environmental Sciences حائز رتبه الف شدند.

شایان ذکر است دو نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران و Caspian Journal of Environmental Sciences بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در ماه های گذشته، موفق به کسب کیفیت Q2 شده بودند.

تارنمای نشریات دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه گیلان کسب این موفقیت را به مسئولین این نشریات و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید.

 

آدرس کوتاه :