بستن
FA EN AR RU FR CHI

عملکرد 6 ساله ستاد زیباسازی دانشگاه منتشر شد

عملکرد 6 ساله ستاد زیباسازی دانشگاه منتشر شد


عملکرد 6 ساله ستاد زیباسازی دانشگاه منتشر شد

به منظور طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریت اقدام های مرتبط با ارتقای کیفیت سیما و منظر دانشگاه و واحدهای تابعه آن، ستاد زیبا سازی در سال 1393 تشکیل شد.

این ستاد با زیباسازی و بهسازی فضاهای دانشگاه در جهت بالابردن نشاط و شادابی و بهداشت روانی دانشگاهیان در راستای ایجاد دانشگاه سالم، بالا بردن بهره وری امکانات و تجهیزات عمومی دانشگاه و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از آن ها نقش موثری داشت.همچنین این ستاد مدیریت،سیاست گذاری و هدایت کلیه فعالیت های زیباسازی دانشگاه را در طی سال برعهده دارد.

مشاهده گزارش مصور عملکرد ستاد زیباسازی دانشگاه در 6 سال اخیر

آدرس کوتاه :