بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه تربیت بدنی منصوب شد

مدیر جدید گروه تربیت بدنی منصوب شد


مدیر جدید گروه تربیت بدنی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر جواد مهربانی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر حمیدرضا گوهر رستمی مسئولیت گروه تربیت بدنی را بر عهده داشت.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از زحمات دکتر
گوهر رستمی، برای دکتر مهربانی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :