بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه مدیریت ورزشی منصوب شد

مدیر جدید گروه مدیریت ورزشی منصوب شد


مدیر جدید گروه مدیریت ورزشی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حمیدرضا گوهر رستمی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر رحیم رمضانی نژاد مسئولیت گروه مدیریت ورزشی را بر عهده داشت.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از زحمات دکتر رمضانی نژاد، برای دکتر گوهر رستمی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :