بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده فنی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده فنی


ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده فنی

در جلسه صبح امروز (چهارشنبه ١٩ شهریور ۱۳۹۹) هیأت ممیزه دانشگاه، با ارتقای مرتبه علمی دکتر وحید متقی طلب عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی به مرتبه استادی موافقت به عمل آمد. 
همچنین در این جلسه تعداد دو مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی مورد بررسی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :