بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

بررسی علل گرایش والدین به یادگیری قرآن فرزندان

بررسی علل گرایش والدین به یادگیری قرآن فرزندان


بررسی علل گرایش والدین به یادگیری قرآن فرزندان

عادل جعفری سامیان دانش آموخته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان تحت نظارت دکتر حمید عباداللهی و مشاوره دکتر محمد امین کنعانی در طرح پایان نامه مقطع تحصیلی ارشد به بررسی علل گرایش والدین به یادگیری قرآن فرزندان پرداخت.

این دانش آموخته، تحولات اجتماعی جامعه ایران را طی چند دهه اخیر مورد بررسی قرار داده و بیان میدارد:ایران از نظر تحولات اجتماعی تبعات ژرفی را از سر گذرانده است که این تحولات، ظهور نشانه‌هایی از عدم توافقِ هنجاری ارزشی و بحران در حوزه ارزشی، هنجاری و رفتاری در سطح جامعه است و در این شرایط، بخشی از جامعه به فرهنگ دینی پناه آورده اند و از آن در جهت تنظیم اجتماعی فرزندانشان یاری گرفته اند.

جعفری با بررسی فرهنگ آموزش های دینی در نسل های قدیم به این نتیجه رسیده است که از گذشته در فرهنگ دینی ما، توجه به متون دینی و مذهبی بخصوص یادگیری قرآن در دوره کودکی و نوجوانی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به احتمال زیاد در تحولات جامعه می‌توان احتمال داد گرایش به یادگیری قرآنِ فرزندان واکنشی به شرایط آنومیکِ موجود در جامعه باشد. این پژوهش با بهره بردن از نظریه آنومی و همچنین جامعه‌شناسی دینی دورکیم در پی بررسی تمایل والدین به یادگیری قرآن فرزندانشان است و روش مورداستفاده در این پژوهش با کمک روش تحلیل محتوای کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات مصاحبه غیرساختمند است.

جامعه آماری، دو موسسه قرآنیِ بزرگِ شهر اردبیل و نمونه‌ها (با رعایت اصل اشباع) 40 والدِ فرزندان قرآن آموز است که به شکل اتفاقی انتخاب شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد طبق نظریه آنومی دورکیم، درک والدین از وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه به‌مثابه شرایط نابسامان و بحرانی، در گرایش والدین به یادگیری قرآن فرزندانشان تأثیر بسزایی دارد. همچنین بر اساس نظریه جامعه‌شناسی دینی دورکیم، باورهای مذهبی و تلقی والدین از مراسم و مناسک دینی، موجب تمایل آن‌ها به یادگیری قرآن فرزندانشان می‌شود.

آدرس کوتاه :