بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

رییس دانشگاه گیلان: هیات ممیزه یکی از ارکان مهم سیاستگذاری علمی دانشگاه است

رییس دانشگاه گیلان: هیات ممیزه یکی از ارکان مهم سیاستگذاری علمی دانشگاه است


رییس دانشگاه گیلان: هیات ممیزه یکی از ارکان مهم سیاستگذاری علمی دانشگاه است

دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان در اولین نشست هیات ممیزه دانشگاه در دور جدید، ضمن تبریک به اعضای جدید هیات ممیزه دانشگاه که مورد اعتماد اعضای هیات علمی قرار گرفتند از تلاش های اعضای پیشین این هیات نیز تشکر کرد. 
دکتر رضی اهمیت دادن به آراء اقشار مختلف دانشگاهی و مشارکت آنان در تصمیم سازی را از امتیازات مدیریت دانشگاه دانست و برگزاری انتخابات برای تعیین روسای دانشکده ها، اعضای هیأت ممیزه و ... را از جمله مصداق های این مشارکت برشمرد. 
رئیس دانشگاه گیلان در ادامه به جایگاه هیأت ممیزه و میزان اثرگذاری آن در هدایت دانشگاه به سوی اهداف، سیاست ها و استراتژی های ترسیم شده اشاره کرد و رعایت عدالت و ضوابط در بررسی پرونده ها و آشنایی با قوانین و مقررارت مربوطه در بررسی پرونده به ویژه در زمان مطرح شدن پرونده در کمیسیون های تخصصی را از جمله رویکرد هیأت ممیزه دانشگاه خواند و هیات ممیزه را یکی از ارکان مهم سیاستگذاری علمی دانشگاه برشمرد و گفت: منطق تصمیم گیری هیات ممیزه در کنار اصل مهم ضوابط و مقررات، باید مبنا قرار دادن سند راهبردی دانشگاه و سیاست های برنامه عملیاتی دانشگاه همچون سیاست های دانشگاه در گسترش فعالیت های بین المللی، حرکت به سمت حل تخصصی مسائل جامعه و تحقق دانشگاه کارآفرین، گسترش آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط فعلی و ترویج تعهد اجتماعی باشد.
وی گفت: تصمیمات منطقی و هماهنگ هیات ممیزه می تواند باعث حاکم شدن آرامش روانی در فضای علمی دانشگاه شود.
 
دکتر فرهاد شیرینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هم در این نشست  درخصوص روند بررسی پرونده ها و موارد آیین نامه توضیحاتی ارائه کرد.
 در این جلسه در ارتباط انتخاب دبیر هیات ممیزه، روسای کمیسیونهای تخصصی و اعضای کمیسیونهای تخصصی برای دور جدید، بحث و تبادل نظر شد.
 
آدرس کوتاه :