بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهم‌ترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اولین تفاهم نامه متنوع سازی درآمدهای دانشگاه منعقد شد

اولین تفاهم نامه متنوع سازی درآمدهای دانشگاه منعقد شد


اولین تفاهم نامه متنوع سازی درآمدهای دانشگاه منعقد شد

اولین تفاهم نامه متنوع سازی درآمدهای دانشگاه، امروز در نشست هیات رییسه دانشگاه در راستای بخشنامه متنوع سازی منابع درآمدی وزارت عتف به منظور فعال سازی ظرفیت های علمی، تخصصی و جهش تولید توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب دانشکده و همچنین بهره وری و استفاده مناسب از ظرفیت مازاد زیرساخت های پژوهشی، آموزشی و آزمایشگاهی در راستای درآمدزایی و افزایش سهم درآمد اختصاصی در بودجه دانشکده، بین دکتر غلامرضا محفوظی معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه و دکتر حبیب ا... سمیع زاده رئیس دانشکده علوم کشاورزی به مدت سه سال منعقد شد.