بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ترجمه کتاب « ارتباطات ورزشی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب « ارتباطات ورزشی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب « ارتباطات ورزشی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب « ارتباطات ورزشی» ترجمه دکتر مینا ملائی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان و شیما موسوی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان در 484 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

این کتاب، با هدف افزایش دانش و آگاهی دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی تدوین شده است و هر فصل آن دارای بخش های خاصی است که برای پاسخگویی به نیازهای دانشجویان و مدرسان طراحی شده است. این بخش ها شامل اهداف آموزشی، خلاصه فصل، فعالیت ها، بیندیشیم، سوالاتی برای بحث، لیست منابع پیشنهادی و مطالعات موردی بین فرهنگی برای نشان دادن تئوری های ارتباطات ورزشی در عمل و حتی لیستی از ویدئوهای مرتبط هستند. در بیست فصل این کتاب، ارتباطات ورزشی در همه سطوح، از ارتباطات بین فردی و تیم سازی گرفته تا ارتباطات استراتژیک و در تمام انواع رسانه ها، از چاپی گرفته تا رسانه های اجتماعی بررسی می شود. کتاب ارتباطات ورزشی با رویکرد بین المللی می تواند یک منبع درسی مناسب و نسبتاً جامع در رشته های تحصیلی مدیریت ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی و خبرنگاری و ارتباطات ورزشی باشد.